Uwaga! Bardzo ważny komunikat o oszustwach i wyłudzeniach - PRZECZYTAJ!

Usługi firmy AGENCJA PRACY Aleksandra Grudniewicz

Nasze usługi

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA ALEKSANDRA GRUDNIEWICZ AGENCJA PRACY Z SIEDZIBĄ W CHOCZNI PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 169 NIE POSIADAŁA I NIE POSIADA OFERT PRACY ZA GRANICĄ. WSZELKIE OGŁOSZENIA O JAKICHKOLWIEK OFERTACH PRACY UKAZUJĄCE SIĘ NA WSZELKICH PORTALACH INTERNETOWYCH SĄ PUBLIKOWANE PRZEZ OSOBY PODSZYWAJĄCE SIĘ POD NASZĄ AGENCJĘ JAK RÓWNIEŻ PODAJĄCE SIĘ ZA PANIĄ ALEKSANDRĘ GRUDNIEWICZ LUB PANA PIOTRA GRUDNIEWICZ LUB ICH PRACOWNIKÓW W CELU WYŁUDZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMUJEMY, ŻE NIE SĄ ADRESAMI KORESPONDENCYJNYMI NASZEJ AGENCJI: aleksandragrudniewicz@wp.pl ORAZ rekrutacja@agencjagrudniewicz.pl

JAK RÓWNIEŻ NIE SĄ TELEFONAMI KONTAKTOWYMI NUMERY +48 692 483 473 LUB +33 47 28 015.

W PRZYPADKU POWZIĘCIA WIADOMOSCI O PRÓBACH WYŁUDZENIA PIENIĘDZY LUB PODSZYWANIA SIĘ POD AGENCJĘ BARDZO PROSIMY O PILNY KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU: +48 696 062 237.

Zakres oferowanych usług:


- rekrutacja i dobór pracowników (wyszukiwanie zarówno pracowników wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych),
- administrowanie dokumentacją kadrowo - płacową oddelegowanych pracowników:
- zawieranie umów
- prowadzenie akt osobowych,
- przygotowywanie zestawień godzinowych,
- rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, składek ZUS itp.
- przeprowadzanie niezbędnych do podjęcia pracy szkoleń (BHP i p.poż.),
- zastępstwo za oddelegowanego do Państwa pracownika w przypadku jego chwilowej absencji.